Cierna skala
 

Trnavský kraj zážitkov je krajskou organizáciou cestovného ruchu Trnavský kraj.
Krajská orgranizácia cestovného ruchu Trnavský kraj podporuje a vytvára podmienky
na rozvoj cestovného ruchu na území Trnavského samosprávneho kraja. Vytvára a realizuje marketing a propagáciu
cestovného ruchu pre svojich členov doma a v zahraničí. Podporuje kultúrny, spoločenský a športový život a zachovávanie
prírodného a kultúrneho dedičstva. Organizuje podujatia a poskytuje poradensko-konzultačné služby svojim členom.

Členovia

TTSK Region Trnava Rezort Piestany OOCR Matusova zem

Projekty

Dokumenty

Zakladateľská zmluvaStiahnuť vo formáte PDF
Stanovy KOCR Trnavský krajStiahnuť vo formáte PDF
Zverejňovanie zmlúv
Zmluva_SOZA
Zverejnené dňa 12.10.2022
Otvoriť
Zmluva_Media RTVS s.r.o.
Zverejnené dňa 18.8.2022
Otvoriť
Najomná zmluva_Lesy SR
Zverejnené dňa 24.6.2022
Otvoriť
Rámcova dohoda_Stanislav BOHDAN
zverejnené dňa 01.04.2022
Otvoriť
Rámcová dohoda_ŠEVT a.s.
zverejnené dňa 09.03.2022
Otvoriť
Poistna zmluva 8100083745_UNIQUA
zverejnené dňa 07.03.2021
Otvoriť
Darovacia zmluva - Trnava Tourism
Zverejnené dňa 26.08.2021
Otvoriť
Zmluva o dielo s licenciou Rerko
Zverejnené dňa 15.03.2021
Otvoriť
Zmluva o dielo s licenciou Pogran
Zverejnené dňa 15.03.2021
Otvoriť
Zmluva o dielo s licenciou Slovik
Zverejnené dňa 15.03.2021
Otvoriť
Zverejňovanie faktúr
Zverejňovanie objednávok
Verejné obstarávanie
Výročné správy
Pre médiá
Pre médiá: 202320222021
Pracovné priležitostiVoľné pracovné miesta / výberové konania

Výberové konania

Žiadne súbory

Voľné pracovné miesta

Logo Trnavský kraj zážitkovStiahnuť ZIP

Fakturačné údaje

Krajská organizácia cestovného ruchu Trnavský kraj

Sídlo: Starohájska 10, 917 01 Trnava
IČO: 52285758, DIČ: 2121318848
Bankové spojenie: VÚB a.s.
IBAN: SK81 0200 0000 0041 9882 8759
SWIFT: SUBASKBX

Zapísaná v Registri krajských organizácií cestovného ruchu 
Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 07077/2019/SCR
V zastúpení: Ing. Pavol Kalman, predseda

Kontakt

Ing. Pavol Kalman
predseda KOCR

Tel.č.: +421 911 701 983 pavol.kalman@trnava-vuc.sk

Ing. Agáta Mikulová
výkonná riaditeľka KOCR

Tel.č.: +421 905 258 436 agata.mikulova@krajzazitkov.sk

Simona Kožiaková
office manažér

Tel.č.: +421  948 022 433 office@krajzazitkov.sk

Ing. Katarína Rohaľová
Senior marketing manager
Tel.č.: +421 948 989 011 katarina.rohalova@krajzazitkov.sk

Mgr. Ľubica Mildeová
Špecialistka pre online komunikáciu a web
Tel.č.: +421 948 473 791

lubica.mildeova@krajzazitkov.sk

Mgr. Martin Palkovič
Špecialista pre offline komunikáciu
Tel.č.: +421 947 958 993
martin.palkovic@krajzazitkov.sk

PhDr. Michaela Kobzová
Senior sales manager
Tel.č.: +421 948 989 014
michaela.kobzova@krajzazitkov.sk

Mgr. Petra Hencelová PhD.             Manažér rozvoja destinácie Voda, príroda a regionálne produkty

Tel.č.: +421 948 989 012 petra.hencelova@krajzazitkov.sk

Ing. Mária Kureková
Manažérka cestovnej kancelárie
Tel.č.: +421 947 916 110 maria.kurekova@krajzazitkov.sk

Ing. Michaela Sendeková
Destinačný analytik/dátový špecialista
Tel.č.: +421 917 175 065
michaela.sendekova@krajzazitkov.sk